Photo #220101 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 70 Klicks