Photo #220098 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 67 Klicks