Photo #220115 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.2020) – 271 Klicks