Photo #220114 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 120 Klicks