Photo #220130 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 103 Klicks