Photo #220127 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 105 Klicks