Photo #220135 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 97 Klicks