Photo #220136 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 98 Klicks