Photo #220079 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.2020) – 150 Klicks