Photo #220082 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 88 Klicks