Photo #220080 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 90 Klicks