Photo #220105 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 59 Klicks