Photo #220106 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 52 Klicks