Photo #220108 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 85 Klicks