Photo #220110 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 82 Klicks