Photo #220139 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.2020) – 256 Klicks