Photo #220139 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 125 Klicks