Photo #220149 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 138 Klicks