Photo #220150 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 109 Klicks