Photo #220146 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 85 Klicks