Photo #220157 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 122 Klicks