Photo #220155 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 93 Klicks