Photo #220154 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 113 Klicks