Photo #220083 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 63 Klicks