Photo #220086 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 73 Klicks