Photo #220088 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 61 Klicks