Photo #220085 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 53 Klicks