Photo #220091 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 58 Klicks