Photo #220096 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 66 Klicks