Photo #220095 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 41 Klicks