Photo #220119 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 163 Klicks