Photo #220122 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 111 Klicks