Photo #220120 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 118 Klicks