Photo #220121 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 153 Klicks