Photo #220126 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 104 Klicks