Photo #220125 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 112 Klicks