Photo #220124 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 107 Klicks