Photo #220140 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 168 Klicks