Photo #220142 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 151 Klicks