Photo #220141 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 144 Klicks