Photo #220144 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 129 Klicks