Photo #220153 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.2020) – 194 Klicks