Photo #220094 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 65 Klicks