Photo #220093 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 60 Klicks