Photo #220092 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.) – 52 Klicks